Yazı

TTK Geçici Madde 13 ile Getirilen Kar Payı Dağıtım Sınırlamaları Üç Ay Uzatıldı

13.09.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, sermaye şirketleri bakımından 6102 sayılı TTK geçici madde 13 ile getirilen kar payı dağıtım sınırlamaları üç ay uzatılmıştır. 6102 sayılı TTK geçici madde 13’te 30.09.2020 olarak belirlenen tarih, 2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2020 yılı sonuna kadar uzatılmıştır. 2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Yazı

Kısa Çalışma Ödeneği ve Fesih Yasağı İki Ay Uzatıldı

27.10.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3135 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 4857 sayılı İş Kanunu geçici 10. maddesinde belirtilen nakdi ücret desteği ve fesih yasağına ilişkin sürelerin 17/11/2020 tarihinden itibaren iki ay uzatılmasına karar verilmiştir. Aynı tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile de, kısa çalışma ödeneğinin aynı şartlar altında iki ay daha uzatılmasına...

Yazı

7256 s. Kanun ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması

7256 s. “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 17.11.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunla getirilen düzenlemelere dair kısa bilgiler aşağıda yer almaktadır.   Kanun kapsamında yapılandırmaya konu olan başlıca alacaklar: 213 s. Vergi Usul Kanunu kapsamında 7256 s. kanunla yapılandırılabilecek alacaklara ilişkin dönemler: olarak uygulanabilecektir. 7256 s. kanun...

Yazı

İleti Yönetim Sistemi Kullanıma Açıldı

İleti Yönetim Sistemi (İYS) girişleri e-devlet hesabıyla ya da telefon numarası veya e-posta adresi kullanarak iletişim bilgileriyle aşağıdaki bağlantıdan gerçekleştirilmektedir. Sisteme giriş yapıldıktan sonra sistemde tanımlanmış olan e-posta adresine ve telefon numarasına hangi kuruluşların iletişim izni oldukları görüntülenebilmekte ve iletişim tercihleri değiştirilebilmektedir. İletişim tercihinin “RET” olarak değiştirilmesi halinde, değişikliği takip eden 3 iş günü içerisinde...

Yazı

7226 s. Kanun’a Eklenen Geçici Madde 3 ile Çeklerin İbrazı Konusunda Getirilen Düzenleme

30.04.2021 tarih ve 31470 s. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “7318 s. Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 15. maddesi ile 7226 s. Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a geçici madde 3 eklenmiştir. 7318 s. Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 15. maddesi aşağıdaki gibidir:          “MADDE 15- 25/03/2020 tarihli...